Những điều cần thiết khi đi du lịch

Tìm hiểu một số từ và cụm từ cơ bản.
Learn some basic words and phrases.
Cụm từ giúp bạn sống sót

1. Excuse me.

Xin lỗi.

2. I'm sorry.

Tôi xin lỗi.

3. I understand.

Tôi hiểu.

4. I don't understand.

Tôi không hiểu.

5. I speak a little English.

Tôi biết nói một chút tiếng Anh.

6. Can you speak more slowly?

Bạn có thể nói chậm hơn không?

7. Can you write it down?

Bạn có thể viết ra không?

8. What does 'exit' mean?

'Exit' có nghĩa là gì?

9. Do you speak English?

Bạn có nói tiếng Anh không?
Hội thoại

1. Are you on holiday?

Bạn đang nghỉ lễ phải không?

2. How long are you staying for?

Bạn sẽ ở đây bao lâu?

3. Are you having a good time?

Bạn đã có một chuyến đi vui vẻ chứ?

4. I'm here on holiday.

Tôi nghỉ lễ ở đây.

5. I'm here on business.

Tôi đi công tác ở đây.

6. I'm here for five days/a week.

Tôi ở đây năm ngày/tuần.

7. We're having a great time.

Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)