Hỏi người địa phương

Học các từ và cụm từ cho những nơi bạn đi nghỉ.
Learn words and phrases for places you go on holiday.
Hỏi đường

1. Where is the train station?

Ga tàu ở đâu?

2. Is there a park near here?

Công viên có nằm gần đây không?

3. I'm looking for the museum.

Tôi đang tìm bảo tàng.

4. Can I walk there?

Tôi có thể đi bộ đến đó không?

5. Can you show me on the map?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

6. Turn right.

Rẽ phải.

7. Turn left.

Rẽ trái.

8. It's on the right.

Nơi đó nằm ở bên phải.

9. It's on the left.

Nơi đó nằm ở bên trái.

10. It's near the cinema.

Nơi đó nằm gần rạp chiếu phim.

11. You need to get the bus.

Bạn cần đi bằng xe bus.

12. It takes ten minutes.

Sẽ mất mười phút.
Xin đề nghị

1. Is there a good restaurant near here?

Có nhà hàng ăn ngon nào nằm gần đây không?

2. Can you recommend a restaurant near here?

Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng nào nằm gần đây không?

3. We're looking for somewhere with local food.

Chúng tôi đang tìm một nơi nào đó phục vụ ẩm thực địa phương.

4. somewhere romantic

nơi nào đó lãng mạn

5. somewhere cheap

nơi nào đó có giá rẻ

6. somewhere with live music

nơi nào đó biểu diễn âm nhạc trực tiếp

7. Where's good for Mexican food?

Nơi nào phục vụ ẩm thực Mexico ngon?

8. Can you write the address down?

Bạn có thể viết ra địa chỉ không?

9. There's a great restaurant on Green Street.

Có một nhà hàng tuyệt vời nằm trên Đường Green.

10. It's called Cafe Havana.

Nơi đó tên là Cafe Havana.

11. You could try Cafe Havana.

Bạn có thể thử tới Cafe Havana.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)