18 câu đơn giản nhất cần nhớ khi đi du lịch

Muốn đi du lịch nhất định bạn phải biết 20 câu này nhé.

1. Can you show me on a map how to get there?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ làm thế nào để tới chỗ này không?

2. Can you speak more slowly?

Bạn có thể nói chậm hơn được không?

3. Can you take me to the airport please?

Anh có thể đưa tôi tới sân bay được không?

4. Do you speak English?

Bạn có thể nói tiếng Anh không?

5. Do you take credit cards?

Ở đây bạn có chấp nhận thẻ tín dụng không?

6. How much does this cost?

Cái này giá bao nhiêu?

7. I am Vietnamese.

Tôi là người Việt Nam.

8. I need a doctor.

Tôi cần gặp bác sĩ.

9. I need help.

Tôi cần sự giúp đỡ.

10. I'm lost.

Tôi bị lạc đường rồi.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)