150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. absent-minded

/ˌæbsəntˈmaɪndɪd/
đãng trí

2. adaptable

/əˈdæptəbl/
có thể thích nghi/thích ứng

3. adventurous

/ədˈventʃərəs/
thích phiêu lưu, mạo hiểm

4. affectionate

/əˈfekʃənət/
âu yếm, trìu mến

5. aggressive

/əˈɡresɪv/
hay gây sự, hung hăng

6. aloof

/əˈluːf/
xa lánh, tách rời

7. ambitious

/æmˈbɪʃəs/
tham vọng

8. arrogant

/ˈærəɡənt/
kiêu căng, ngạo mạn

9. artistic

/ɑːˈtɪstɪk/
nghệ sỹ; có thiên hướng nghệ thuật

10. big-headed

chảnh chọe, tự cao tự đại

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)