• Stword là một cộng đồng học ngoại ngữ

  Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người nên được tiếp cận một nền giáo dục miễn phí, đặc biệt là về giáo dục ngôn ngữ. Nội quy diễn đàn của chúng tôi tập trung vào việc thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau của mỗi cá nhân trong cộng đồng học ngoại ngữ này. Hãy đọc kỹ! Nếu những phương châm này không được tuân thủ, Stword sẽ can thiệp để đảm bảo mọi quy tắc ứng xử trong điề khoản sử dụng đều được tuân thủ.

 • Bạn có quyền chia sẻ dữ liệu của stword tới mọi người với điều kiện phải dẫn link tới bài viết gốc.
 • Không sử dụng các hình thức gian lận điểm số trong Stword
 • Trong bất kì trường hợp nào, Stword sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào (trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu hay lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh) được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở Stword.
 • Theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật những điều khoản sử dụng ở Stword. Những điều khoản sử dụng ở phiên bản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày những điều khoản đó được công bố ở trang này.
 • Chúng tôi không chấp nhận những nội dung sau:
 1. Bất hợp pháp
 2. Hình ảnh khiêu dâm
 3. Xúc phạm hay bạo lực quá mức
 4. Spam
 5. Đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt
 6. Liên quan tới phân biệt chủng tộc hoặc chính trị
 7. Mạo danh một ai đó một cách sai lệch hoặc lừa đảo
 8. Thông tin bí mật cá nhân