1. Stword tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn, ví dụ như email và tên của bạn, để cung cấp cho bạn những dịch vụ ở Stword.

  2. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kì bên thứ ba nào không liên quan đến Stword.

  3. Về việc đăng ký/ đăng nhập với Facebook/Google, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn như email, tên, avatar của bạn để nhanh chóng hoàn tất phần đăng ký và đăng nhập.