Ngữ pháp cấp độ 5

Động từ Phức

Động từ Phức

1. Động từ phức là gì? (Complex Verbs) 💡 Động từ phức là các động từ diễn tả hành động của chủ ngữ "gán" cho tân ngữ một tính chất hay một danh tính nào đó.  

ĐỌC THÊM
Câu điều kiện (Nâng cao)

Câu điều kiện (Nâng cao)

1. Cách dùng câu điều kiện với UNLESS Unless có nghĩa là "trừ khi" và chúng ta có thể dùng unless để thay thế cho if... not... (nếu... không...) :

ĐỌC THÊM
Bàng thái cách

Bàng thái cách

1. Bàng thái cách là gì? Bàng thái cách, hay còn gọi là Subjunctive, là một thể đặc biệt trong tiếng Anh, thường được dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng hay sự khẩn cấp phải làm một việc gì đó. Do đó, bàng thái cách hay được dùng để đưa ra lời khuyên.

ĐỌC THÊM
Một số trường hợp đặc biệt

Một số trường hợp đặc biệt

Ngoài những trường hợp cơ bản, các trường hợp dưới đây là những trường hợp mà việc chia động từ số ít hay số nhiều hơi lắt léo một chút mà chúng ta cần lưu ý để chia động từ cho phù hợp:

ĐỌC THÊM
Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ Để rút gọn mệnh đề quan hệ, chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ như sau:

ĐỌC THÊM
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Khi 2 mệnh đề trong câu được nối với nhau bằng 1 liên từ phụ thuộc (ví dụ như after, because, as, while ...), thì mệnh đề bắt đầu bằng liên từ được gọi là mệnh đề trạng ngữ, và nó có thể được rút gọn để câu trở nên ngắn hơn hoặc để tránh dư thừa và lặp ý trong câu.

ĐỌC THÊM