Ngữ pháp cấp độ 4

Bị động - Chủ động

Bị động - Chủ động

1. Thể bị động là gì? ✅ Tóm tắt: Công thức bị động: to be + V3/V-ed trong đó, to be chia theo thì của động từ chủ động, V3/V-ed là dạng quá khứ phân từ của động từ chủ động  

ĐỌC THÊM
Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

1. Câu điều kiện là gì? 💡 Câu điều kiện là câu diễn tả một sự việc sẽ xảy ra với điều kiện một sự việc khác xảy ra, hay nói nôm na là câu "nếu... thì..."

ĐỌC THÊM
Động từ Khởi phát

Động từ Khởi phát

1. Động từ khởi phát là gì? (Causative verbs) 💡 Động từ khởi phát là những động từ gây ra một hành động nào đó khác. Các động từ khởi phát gồm: let, make, have, get, help

ĐỌC THÊM
Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

1. Đại từ Chỉ định (Demonstrative Pronouns) ✅ Tóm tắt: Đại từ Chỉ định được dùng để đại diện cho một người hoặc vật cụ thể dựa trên khoảng cách giữa họ đến vật hoặc người được nhắc đến trong câu. Có 4 đại từ chỉ định: this, that, these, those Đại từ chỉ định có thể đứng ở các vị trí: chủ ngữ, tân ngữ, sau giới từ. Lưu ý phân biệt với đại từ chỉ định cùng dạng. Đại từ those thường được hay dùng trong câu với nghĩa "những người mà..."

ĐỌC THÊM
Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

1. Dùng danh từ để bổ nghĩa cho một danh từ Như chúng ta đã học về cụm danh từ ở bài Cấu trúc câu tiếng Anh chi tiết, một danh từ có thể được một danh từ khác bổ nghĩa cho nó.

ĐỌC THÊM
Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

1. Giới từ đi kèm với Danh từ, Tính từ, Động từ Trong tiếng Anh, có một số Danh từ, Tính từ, Động từ chỉ đi kèm với một giới từ nhất định, không đi cùng với giới từ khác. Việc danh từ / tính từ / động từ nào đi kèm với giới từ nào thường không có quy luật gì cả; nếu muốn sử dụng từ đúng chúng ta cần phải ghi nhớ hoặc tra từ điển. Để biết được giới từ nào đi kèm theo một từ, bạn có thể tra các từ điển Anh-Anh uy tín như Oxford, Cambridge, Longman...

ĐỌC THÊM
Liên từ Tương quan

Liên từ Tương quan

Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) là gì? Chức năng giống với liên từ kết hợp. Nghĩa là chúng chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề. Chúng luôn đi thành đôi và không thể tách rời được. Một số liền từ tương quan phổ biến:    → both...and...    → either...or....    → neither...nor...    → not only...but also...  

ĐỌC THÊM
Cấu trúc Song song trong câu

Cấu trúc Song song trong câu

Khi dùng liên từ kết hợp (như "and" và "but") hay liên từ tương quan (như "either...or...) để nối các thành phần trong câu lại với nhau, những thành phần đó phải giống nhau về từ loại và/hoặc cấu trúc.

ĐỌC THÊM
Mệnh đề Quan hệ

Mệnh đề Quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ là gì? 💡 Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề đứng sau một danh từ, có chức năng bổ nghĩa cho danh từ. Định nghĩa trên có vẻ hơi trừu tượng, vì vậy chúng ta hãy xem thử mệnh đề quan hệ hoạt động trong câu như thế nào nhé!

ĐỌC THÊM
Câu tường thuật

Câu tường thuật

1. Câu tường thuật là gì? 💡 Câu tường thuật, hay còn gọi là câu gián tiếp, là câu được dùng khi chúng ta muốn thuật lại hay kế lại một câu mà người khác đã nói.

ĐỌC THÊM