Ngữ pháp cấp độ 2

Ba Thì Tiếp diễn

Ba Thì Tiếp diễn

Bài học này sẽ đi vào chi tiết về 3 thì động từ trong tiếng Anh: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn, Thì Quá Khứ Tiếp Diễn, Thì Tương Lai Tiếp Diễn.

ĐỌC THÊM
Ba Thì Hoàn thành

Ba Thì Hoàn thành

Bài học này sẽ đi vào chi tiết về 3 thì hoàn thành: Thì Hiện Tại Hoàn Thành, Thì Quá Khứ Hoàn Thành, Thì Tương Lai Hoàn Thành và 3 thì hoàn thành tiếp diễn: Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn, Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn, Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn.  

ĐỌC THÊM
Đại từ Bất định

Đại từ Bất định

1. Đại từ bất định là gì? (Indefinite Pronouns) 💡 Đại từ Bất định là những từ không chỉ cụ thể đến người hay vật nào đó mà chỉ nói một cách chung chung. Một số đại từ bất định phổ biến là như somebody (một người nào đó), anything (bất kỳ cái gì), all (tất cả).

ĐỌC THÊM
Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Trạng từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

ĐỌC THÊM
Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Chức năng của từ hạn định (Determiners) Bài học này nói về chức năng cụ thể của từng loại từ hạn định. Bạn cũng có thể học thêm về chức năng tổng quát của tất cả các từ hạn định trong tiếng Anh trong bài học Chức năng của từ hạn định nữa nhé!

ĐỌC THÊM
Giới từ Đơn

Giới từ Đơn

1. Giới từ chỉ thời gian Ba giới từ at, in, on cùng có nghĩa là "vào, tại" thời điểm nào đó, nhưng tuỳ vào loại thời điểm mà chúng ta dùng at, in, on khác nhau: at dùng cho thời gian xác định (như mấy giờ, hay thời gian cụ thể như giờ trưa) in dùng cho năm, tháng, thế kỷ và một khoảng thời gian dài on dùng cho thứ và ngày

ĐỌC THÊM
Liên từ Kết hợp

Liên từ Kết hợp

Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp) là gì? Có tổng cộng 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh. Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS  

ĐỌC THÊM
Tổng quan ngữ pháp level 1 - 2

Tổng quan ngữ pháp level 1 - 2

1. Sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ là gì? ✅ Tóm tắt: Sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ có thể hiểu đơn giản là động từ phải được biến đổi cho tương thích với chủ ngữ. Đa số các động từ đều có 2 dạng số ít và số nhiều, với dạng số nhiều là dạng nguyên mẫu, còn dạng số ít là dạng nguyên mẫu thêm -s hoặc -es Có một số trường hợp động từ không phân biệt số ít hay số nhiều: động từ khiếm khuyết, động từ chia ở thì quá khứ đơn (trừ to be), động từ will của các thì tương lai.  

ĐỌC THÊM
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

1. Chức năng của trạng từ là gì? (Adverbs) ✅ Tóm tắt: Trạng từ có các chức năng chính như sau: Bổ nghĩa cho động từ Bổ nghĩa cho tính từ Bổ nghĩa cho trạng từ khác

ĐỌC THÊM
Chức năng của giới từ trong câu

Chức năng của giới từ trong câu

1. Giới từ là gì? (Prepositions) Trong các sách ngữ pháp tiếng Anh thường gặp, có thể bạn sẽ được học về các giới từ thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên trong bài viết này, bạn sẽ học và hiểu rõ các đặc điểm chung của mọi giới từ trước khi đi sâu vào từng giới từ cụ thể. Có như vậy bạn mới hiểu rõ được bản chất của giới từ trong tiếng Anh.

ĐỌC THÊM