Ngữ pháp cấp độ 1

Chức năng của Danh từ trong câu

Chức năng của Danh từ trong câu

1. (Cụm) Danh từ làm chủ ngữ trong câu Vị trí: Thường sẽ đứng đầu câu, trước động từ được chia ở thì (thì hiện tại, quá khứ, tương lai).

ĐỌC THÊM
Vị trí của Danh từ trong câu

Vị trí của Danh từ trong câu

Theo như cấu trúc của cụm danh từ đã trình bày ở bài học Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh, chúng ta đã biết được danh từ có mối quan hệ với các từ loại khác như thế nào trong một cụm danh từ bất kỳ. Từ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu dấu hiệu nhận biết một danh từ thông qua vị trí của danh từ so với những từ loại khác trong câu:

ĐỌC THÊM
Vị trí của Động từ trong câu

Vị trí của Động từ trong câu

Chúng ta sẽ tiếp tục với bài học vị trí của động từ trong câu nhé.

ĐỌC THÊM
Ba Thì Đơn

Ba Thì Đơn

Bài học này sẽ đi vào chi tiết về 3 thì động từ trong tiếng Anh: Thì Hiện Tại Đơn, Thì Quá Khứ Đơn, Thì Tương Lai Đơn.

ĐỌC THÊM
Động từ Khiếm khuyết

Động từ Khiếm khuyết

Động từ khiếm khuyết là những động từ được dùng để bày tỏ khả năng, sự chắc chắn, nghĩa vụ, sự cho phép..

ĐỌC THÊM
Động từ Nối

Động từ Nối

1. Động từ nối là gì? (Linking verbs) 💡 Động từ nối là các động từ dùng dùng để diễn tả trạng thái của chủ ngữ thay vì diễn tả một hành động.Sau động từ nối là một tính từ hoặc một cụm danh từ.

ĐỌC THÊM
Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

1. Đại từ nhân xưng là gì? ✅ Tóm tắt: Đại từ nhân xưng là từ dùng để đại diện cho một danh từ hoặc một cụm danh từ. Dùng đại từ nhân xưng để không phải lặp lại một danh từ hoặc một cụm danh từ. Tiếng Anh có 8 đại từ nhân xưng: I, you, he, she, it, we, you, they.

ĐỌC THÊM
Vị trí của Tính từ trong câu

Vị trí của Tính từ trong câu

1. Tính từ trong tiếng Anh là gì? (Adjectives) 💡 Tính từ là những từ dùng để miêu tả tính chất của con người, sự vật, sự việc,... Ví dụ tính từ miêu tả con người: tall (cao), short (thấp), beautiful (đẹp), friendly (thân thiện),... Ví dụ tính từ miêu tả sự vật: cheap (rẻ), expensive (đắt), good (tốt), bad (xấu), small (nhỏ), big (lớn),...

ĐỌC THÊM
Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh có thể được phân loại thành các loại là: Danh từ số ít & Danh từ số nhiều Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được Vậy các loại này có gì khác nhau và có ảnh hưởng đến ngữ pháp trong câu như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bên dưới nhé!

ĐỌC THÊM