Giao tiếp du lich

Những điều cần thiết khi đi du lịch

Những điều cần thiết khi đi du lịch

Tìm hiểu một số từ và cụm từ cơ bản.Learn some basic words and phrases.

ĐỌC THÊM
Di chuyển và hỏi đường

Di chuyển và hỏi đường

Học các từ và cụm từ giúp bạn tìm đường.Learn words and phrases to help you get around.

ĐỌC THÊM
Hỏi người địa phương

Hỏi người địa phương

Học các từ và cụm từ cho những nơi bạn đi nghỉ.Learn words and phrases for places you go on holiday.

ĐỌC THÊM
Tham quan du lịch

Tham quan du lịch

Tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động và mua vé.Organising a trip or activity and buying tickets.

ĐỌC THÊM
18 câu đơn giản nhất cần nhớ khi đi du lịch

18 câu đơn giản nhất cần nhớ khi đi du lịch

Muốn đi du lịch nhất định bạn phải biết 20 câu này nhé.

ĐỌC THÊM